BIO jako princip

V synergii s přírodou

Jsme přesvědčeni, že neexistuje udržitelná ekonomika bez zapojení ekologických principů. Naším cílem je podpora biodiverzity a zdravých sociálně – ekologických vazeb, jelikož se domníváme, že zdravé mezilidské vztahy a čisté životní prostředí jsou naplněním životního štěstí.

Zajímá nás naše ekologická stopa

Používáme suroviny i obaly pokud možno lokálního charakteru, s přednostním původem v Evropě (Rakousko, Itálie, Řecko). Řešíme charakter obalů a postupně měníme veškeré obalové materiály za biopolymery aj. materiály z obnovitelných zdrojů původem z Evropy (Rakousko).

Co znamená označení B.I.O.?

Respekt, ochrana & bezpečnost

Be Independent Organic/ Boost Independent Organic nastavuje nejvyšší standardy v oblasti výroby a distribuce kosmetiky, potravin, osiv, včetně vztahů mezi výrobci a zákazníky, které spojuje myšlenka udržitelného ekologického hospodaření a sociální ekologie.

Veškeré suroviny jsou zpracovávány co nejčerstvější, za dodržování přísných standardů kvality. Kontrola kvality probíhá při vstupu surovin do výroby, skladování, zpracování, transportu a skladování výsledných produktů. Pomocné kosmetické suroviny jsou převážně kokosového původu nebo z produkce palmového oleje s certifikací (RSPO certfikace – Roundtable on Sustainable Palm Oil).